Profesionales de la madera

Descubran nuestra oferta completa.

Cadenas de escoplear adaptables - Paso B (15,7 mm)

Cadenas de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)

Cadenas de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)
(MORT004-03)

Para escoplear.
Grupos adaptables, no se monta en los grupos originales.

e E Nb de maillons paso Code
17.4 25 34 B Makita KC100 MORT0320
17.4 28 34 B Ryobi CM40 / Milwaukee CM100 MORT28B34
17.4 30 34 B Mafelle LS103 MORT0338
17.4 30 40 B Mafelle LS103 / Festool CM150 MORT0330

Guía para cadena de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)

Guía para cadena de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)
(MORT005-03)

e E L P paso Code
17.4 25 30 100 B MORT0316
17.4 28 30 100 B MORT0321
17.4 30 30 100 B MORT0286
17.4 30 30 150 B MORT0288
17.4 30 30 150 B MORT0331

Punta para cadena de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)

Punta para cadena de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)
(MORT006-03)

e E L P paso Code
17.4 25 30 100 B MORT0318
17.4 28 30 100 B MORT0323
17.4 30 30 100 B MORT0290
17.4 30 30 150 B MORT0333

Piñones para cadena de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)

Piñones para cadena de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)
(MORT007-04)

e E Nb de dent pas Code
17.4 30 6 B MORT0332
17.4 25/30 6 B MORT0289
17.4 25 5 B MORT0317
17.4 28 6 B MORT0322

Eslabón para cadena de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)

Eslabón para cadena de escoplear para grupos adaptables de «paso B» (15,7 mm)
(MORT009-01)

e E paso Code
17.4 25 B MORT0319
17.4 30 B MORT0334
17.4 28 B MORT0324